Färgböcker

Digital- eller offsettryck.

Miljö Ja, Svanenmärkt
Produktionstid 5-14 vardagar (se nedan)
Paperback/Softcover: 10
Vardagar Wire-O Spiralinbindning: 10
Vardagar Kalenderspiral: 10
Vardagar Helbunden/Hardcover: 14
Vardagar Expresstryck: 5 vardagar – dock inte på Helbunden/Hardcover

DINA MÖJLIGHETER
Ditt pris
Papperstyp/Innehållet
<<
300 stk.
400 stk.
500 stk.
600 stk.
700 stk.
>>
90g Offsettpapper 31.562,- 1 41.468,- 1 43.731,- 2 45.744,- 2 47.758,- 2
Pris vid inkjettryck
Papperstyp/Innehållet
<<
300 stk.
400 stk.
500 stk.
600 stk.
700 stk.
>>
80g Munken Print Classic Cream, bulk 1.5 23.139,- 6 27.739,- 6 32.344,- 6 36.944,- 6 41.549,- 6
100g Munken Print Cream, bulk 1.5 23.681,- 6 28.461,- 6 33.244,- 6 38.025,- 6 42.808,- 6
90g Offsettpapper 23.295,- 6 27.945,- 6 32.601,- 6 37.251,- 6 41.903,- 6
115g G Print 24.991,- 6 30.205,- 6 35.429,- 6 40.644,- 6 45.862,- 6
1:Digitaltryck, 2:Offsettryck, 3:Samtryck, 4:Storformat, 5:Rotationstryck, 6:Inkjet